Земеделското министерство предложи промени в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
 
 
Проектът предвижда улеснения в обслужването на гражданите и юридическите лица, по-добра защита на личните данни и увеличени правомощия на общинските служби по земеделие.
 
Една от промените е децентрализация на възлагането на договори за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. 
 
„Това ще доведе до подобряване в обслужването и изпълнението на услугите на заинтересованите лица – собственици и ползватели на земеделски имоти, както и бизнеса по отношение реализирането на инвестиционни намерения“, коментира в свой доклад зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. 
 
Проектът е публикуван на сайта на аграрното ведомство за обществено обсъждане, което ще продължи до 27 септември тази година.