Украинското правителство разкри плановете си пробно да стартира поземления регистър, базиран на блокчейн*, съобщава coindesk.com.

Швеция прехвърля поземлените операции в блокчейн

На среща на правителството миналата седмица Максим Мартинюк, първи заместник министър на земеделската политика и храната, повдигна завесата над пилотния проект, който е планирано да стартира през октомври тази година.

Според местните медии проектът ще въведе блокчейн технологията в националния кадастрален регистър на източноевропейската страна и ще дигитализира търговете за наемане на земя

Новината идва след скорошен поет ангажимент на премиера Володимир Гройсман да бъдат задържани търговете за наемане на всички държавни земи – ход, който цели да повиши конкуренцията, да стимулира местната икономика и да понижи незаконните практики. За да изрази категоричността на взетото решение и с цел възпиране от неспазване на тази политика, премиерът допълни, че отдаването на всяка земя под наем трябва да бъде осъществено чрез аукцион.

Около 71% от украинската територия (42,7 млн. ха) попада в категорията селскостопанска земя. Над 10 млн. ха от нея са собственост на държавата, възлизайки на около 25% от общата площ.Според изследователски проект от 2015 г., финансиран от Световната банка и стартиран в сътрудничество с Министерство на селскостопанската политика на Украйна, Държавният поземлен кадастрален център и редица държавни органи, сегашното състояние на управлението на земите в Украйна е тревожно:

- Публичната регистрация на земите е по-слаба в сравнение с регистрацията на частните имоти (24% срещу 71%), което понижава прозрачността и създава условия за порочни практики.

- Нивото на заплащане за наемане на селскостопанска земя е едно от най-ниските в Европа и Общността на независимите държави (около 37 долара през 2015 г.), което се отразява негативно върху приходите на собствениците на селскостопанска земя и провокира неефективно й използване.

- Броят на данъкоплатците за земя (около 7,3 млн.)е доста по-малък, сравнено с броя на собствените на частни имоти и ползвателите на земя.

Украйна не е първата страна, която обмисля използването на блокчейн в процеса на поземлена регистрация. През март тази година властите в Швеция стартираха пробно технологията за сключването на сделки със земя.

През май Поземленият регистър във Великобритания обяви своите намерения за т.нар. „Дигитална улица“, включваща блокчейн технологията като една от технологиите, които ще бъдат изпробвани.*блокчейн представлява разпределена база данни, която съхранява информация за всички транзакции на участниците в система във вид на „верига от блокове” (в буквален превод от английски език на Blockchain). Всеки блок във веригата съдържа набор от трансакции с отбелязано време за тяхното извършване и хеш на предишния блок, изпълняващ ролята на свързващо звено. Благодарение на това, че всеки „печат” за време е свързан с предишния с помощта на хеша, се образува верига.

Достъп до регистъра имат регистрираните потребители в блокчейн системата. Всички те изпълняват ролята на колективен нотариус, който потвърждава коректността на информацията в базата данни.

Технологията осигурява общ поглед към всички транзакции между ангажираните страни и те могат незабавно да предприемат действия за извършване на транзакция, уверени в това, че регистрираната информация не може да се променя. По този начин обменът на каквито и да е ценности може да се случва за минути вместо за дни.

Сред ползите от въвеждането на блокчейн технологията са освобождаване на кеш, намаляване на разходите за транзакции и ускоряване на бизнес процесите.