Срокът за заявяване и подаване на заявленията по линия на директните плащания на площ за Кампания 2024 да бъде удължен поне до 15 юли 2024 г. За това настояват в писмо до земеделския министър от Национална био асоциация (НБА).

Разорани и унищожени полски пътища ядосаха земеделци

Искането се позовава и на тематичната анкета на Агри.БГ, която показа, че 74% от общо над 835 участници смятат, че е нужно повече време за подаване на заявленията тази година. Пред Агри.БГ Димитър Митев от Управителния съвет на НБА коментира, че нормативните промени и новостите в хода на кампанията видимо затрудняват процеса по подаване на заявления.

В писмото до министър Тахов искането е обосновано така:

 

"Както земеделските стопани, така и общинските служби по земеделие изпитват сериозно затруднение в оставащия твърде кратък срок да се осъществи качествен процес по заявяване по схемите на подпомагане. 

Както сте добре запознат, функционалното надграждане на софтуерната система по заявяване доведе до съществено забавяне на реалното й функциониране в пълнота. Допълнително се наложиха редица изменения на нормативната уредба, касаещи схемите за подпомагане по линия на директните плащания на площ. 

За да се осъществи, едно качествено и коректно заявяване, както бенефициентите така и служителите от съответните ОСЗ имат нужда от технологично време за запознаване с промените, касаещи нормативната уредба, както и да тестват надградените функционалности на програмните продукти, с които се работи."

Според наши източници и други браншови организации ще се обърнат към Земеделското министерство със същото искане.