Нови мерки за борба с чумата по дребните преживни животни удариха и фермерите в област Хасково, макар че там няма обявено огнище на заразата.
 
 
Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев е издал заповед за забрана на транспорта и търговията с овце и кози на цялата територия на областите Ямбол, Бургас и Хасково.
 
Добитата продукция – месо и мляко, която не е преминала през термична обработка, може да се разпространява единствено на територията на трите области, но не и в останалата част на страната, нито може да се изнася. Досега рестрикциите обхващаха само седем гранични общини.
 
Заповедта на д-р Дамян Илиев се позовава на Решение за изпълнение на Комисията 2018/1499 от 08.10.2018 г. за установяване на защитни мерки за предотвратяване на разпространението на чума по дребните преживни в България. За предстоящите промени БАБХ съобщи на 28 септември тази година.
 
„Във връзка с възпрепятстването на ветеринарните власти да огнището на чума по дребните преживни животни в град Болярово и продължаващото разпространение на заболяването извън община Болярово, Европейската комисия ще предприеме нови санкции срещу България. Изготвен е проект за изменение на действащо решение, според което ще бъде увеличена територията с наложените рестрикции“, обявиха тогава от Агенцията.
 
Фермер.БГ изпрати запитване до БАБХ по какви причини рестрикциите са разпространени и върху област Хасково.
 
Ето и отговора, който получихме от Агенцията по храните:
 
"Ограниченията разписани със Заповед РД 11 – 1987/09.10.2018 г. се отнасят за областите Бургас, Ямбол и Хасково и са изцяло на основание Решение за изпълнение на Комисията 2018/1499 от 08.10.2018 г. изменящо Решение за изпълнение на Комисията 2018/954/ЕК от 04.07.2018 за установяване на определени защитни мерки с оглед предотвратяване на разпространението на чума по дребните преживни в България. 
 
Решението на ЕК е основано на констатирани дребни преживни животни с антитела срещу чумата по дребните преживни животни при извършения надзор на болестта около огнищата в Бургаско и Ямболско. Събитията в Странджа, включващи мерки срещу БАБХ и възпрепятстващи извършване на законовите ветеринарномедицинските мерки, както и струпването на протестиращи лица, в епизоотични огнища, са счетени като риск и предпоставка за евентуално разпространение на заболяването във вътрешността на страната. Във връзка със съседството си и близостта до огнищата в Ямболско, област Хасково е приета като рискова за такова разпространение и включена в Решението за изпълнение на Комисията 2018/1499."