Крайният срок за регистриране без санкции на газовите уредби, които са монтирани допълнително в автомобилите, се удължава с шест месеца - от 29 май до 30 ноември тази година.

Солени глоби за кал по пътищата от земеделска техника

Промяната влезе в сила днес, 26 май, с публикуването в „Държавен вестник“ на допълнение в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Документът е подписан от министъра на вътрешните работи Младен Маринов.

Според допълнителния текст срокът, в който собственикът на превозното средство е длъжен да заяви промяната на данните за вида на горивото, настъпила след монтирането на уредба в превозното средство, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ - пропан-бутан, или сгъстен природен газ, който изтича или е изтекъл до 29 май 2020 г., се удължава до 30 ноември 2020 г.

Проверки за регистрирането на допълнително монтирани газови уредби накара много собственици на автомобили да се наредят на опашки пред КАТ в края на зимата, като периодът съвпадна с първите случаи на коронавирус у нас.

С въвеждането на извънредното положение срещу пандемията от COVID-19 изпълнителната власт обяви, че срокът ще бъде удължен достатъчно, за да се избегне струпването на много хора и нарушаването на социалната изолация.