Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното в края на м. юли т. г. изменение в Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) от 2014 г. за предоставяне на консултантски услуги.
 
С изменението срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите се удължава до 18 ноември 2015 г. Договореното възнаграждение за предоставените услуги не се променя.
 
Очакваните резултати са пряко свързани с устойчивото развитие и управление на хидромелиорациите и защитата от вредното въздействие на водите на базата на дългосрочна стратегия за развитие на хидромелиоративния сектор и тяхното подпомагане чрез програмите за развитие на селските райони и увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в сферата на напояването и отводняването за програмен период 2014-2020 г., съобщават от Правителствената информационна служба. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!