До 15 май 2009 г. се удължава срокът за прием на документи по „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.”, съобщиха от ДФ "Земеделие". До сега крайният срок за кандидатстване беше 1 април 2009 г.

По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2008 – 2009 г. на страната ни е отпуснат бюджет в размер на общо 15 608 млн. евро.

За един месец от стартиране на приема на документи са приети 33 проекта, от които 20 по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” с обща стойност на финансовата помощ 5647 млн. евро или 45 % от предвидения бюджет.