Днес в 17:30 ч. трябва да приключи приемът на проектни предложения по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Фермер.БГ научи, че срокът ще бъде удължен с близо 3 седмици – до 4 септември. Очаква се обаче заповед на министър Румен Порожанов, която вероятно ще бъде подписана до края на деня.
 
 
Приемът на проекти по мярка 9 се извършва в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове (ИСУН).
 
Размерът на финансовата помощ е до 100 хил. евро/годишно за период от до пет години. Финансирането се предоставя под формата на фиксирано годишно плащане, определено като процент от стойността на годишната реализирана на пазара продукция от групата или организацията на производители. 
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 7 563 679,22 евро, като допустими за подпомагане са групи или организации на производители, които към датата на подаване на своя проект, са признати със заповед на министъра и това е вписано в общите данни при кандидатстване. 
 
Приемът по мярката стартира на 15 юни, близо 2 години след като за първи път се заговори затова. Въпреки дългоочакваното му стартиране преди години, днес той не представлява чак такъв интерес, според нашите читатели, които в специална анкета, сред над 210 гласували, 62.15% от тях отговориха, че няма да кандидатстват по мярката, тъй като не членуват в група или организация на производители. А 15.89% от гласувалите отговориха, че членуват в група или организация на производители, но въпреки това няма да кандидатстват по мярката. 6.07% отговориха, че членуват в група или организация на производители и ще кандидатстват по мярката, а 15.89% тогава още не знаеха какво ще правят.
 
Днес приемът евентуално ще се удължи, но с това не изчезват проблемите. Преди време Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) сигнализира с отворено писмо, че очаква провал по мярката заради „условието, поставено от Управляващия орган по ПРСР, кандидатите да отговарят на условията за малки и средни предприятия, като не се допускат микропредприятията“. 
 
Според БАОППЗ, по дефиниция микропредприятия са тези с до 3,9 млн. лв. годишен оборот и средносписъчен състав на персонала под 10 човека.
 
„Малките и средните предприятия са с недостижими обороти и персонал 50 и 100 човека. Само една-две организации може да покрият това изискване“, коментира преди време изпълнителният директор на асоциацията Чавдар Маринов за Фермер.БГ.
 
От друга страна в секцията "Въпроси и отговори" в ИСУН, от МЗХГ отговориха, че микропредприятията са част от малките и средни
предприятия и термина „малки и средни предприятия“ обхваща всички предприятия с персонал от 0 да 250 души и годишен оборот от 0 до 97 500 000 лв.
 
Остават неизвестни като ще се удължи ли приема, ще бъде ли успешен той и ще успеят ли кандидатите да покрият бюджета, който е предвиден по мярка 9?
 

В ИСУН приемът на проекти е удължен до 4 септември - 17:30 ч.