Срокът за подаване на договорите за наемане на земя за срок над 1 година в общинските служби „Земеделие“ се удължава до 31 юли тази година. 
 
 
Парламентът реши това със спешна промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, гласувана на второ четене в преходните и заключителните разпоредби в Закона за рибарството и аквакултурите. Очаква се публикуването му в „Държавен вестник“.
 
Приетите миналия месец промени в закона за земята изискваха договорите за наем да бъдат представени в общинските служби в срок до 22 юни. Собственици и арендатори алармираха, че прекалено късият срок излага на риск Кампания 2018 за директни плащания на площ.
 
С последните промени изискването за потвърждение на стари договори за наем ще важи само за случаите, когато земята е отдадена под наем не от нейния собственик. Причината е, че именно в такива случаи има опасност от измами.
 
По данни на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, законовите промени, въведени през май, засягаха 241 хил. договора на 817 хил. собственици, а общият размер на включените имоти се оценяваше на 8 млн. дка или 22 % от площите, заявени за подпомагане по линия на директните плащания.