Животновъди и представители на агроадминистрацията в Пловдив се събраха на предварителна среща с цел учредяване на Областен консултативен съвет по животновъдство, съобщават от Областна земеделска дирекция в Пловдив. 
 
От страна на фермерите в първата среща са участвали Боряна Дочева, Пенко Налбантов, Атанас Къцов, Рангел Матански, Дарина Шишкова, Румен Стоянов и Пламен Петров. А от страна на държавните институции - д-р Венко Иванов (ОДБХ - Пловдив), Велина Панчева (ОДЗ Пловдив), Татяна Богоева (ОДЗ Пловдив) и Боряна Скочева (ОДЗ Плоовдив). 
 
Предстои да бъдат излъчени представители на всички видове животновъдство на територията на областта, както и представители на ОДБХ отдел „Контрол по храните“, ДФЗ, Растителна защита, Областна управа.
В първата половина на ноември ще бъде проведено първото официално заседание на Регионалния консултативен съвет по животновъдство. Дотогава трябва да се излъчат представители на всички животновъдства, които да участват като постоянни или резервни членове на съвета. Администрацията също трябва да определи своето представителство в структурата.
 
Целта на съвета е да се разискват проблемите в сектора и да се подобри комуникацията както между производителите и институциите, така и между самите животновъди. Заседанията на Областния консултативен съвет по животновъдство ще се провеждат периодично в зависимост от актуалните към съответния момент проблеми. Ще се провеждат разяснителни срещи, относно прилагането на различните програми, мерки и схеми в полза на животновъдите, както и ще се разискват различни актуални въпроси, вълнуващи представителите на сектора. Информацията от проведените заседания с исканията на животновъдите по поставените проблеми ще бъдат оформяни в протокол, който ще бъде предоставян на МЗХ и съответните институции.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!