Животновъди и представители на регионалните структури на МЗХ в област Стара Загора  учредиха Консултативен съвет по животновъдство, съобщиха от ОД “Земеделие“. Избра се ръководство и структура на Консултативния съвет по животновъдство. За председател единодушно бе избрана Мария Степанчева, за зам.- председател Танчо Колев, секретар на Консултативния съвет ще бъде Елка Бонева. Реши се Консултативния съвет по животновъдство да включва 11 членове.
 
Присъстваха Елка Бонева, директор на ОД “Земеделие“ Стара Загора,  Проф. Радослав Славов, декан на Аграрния факултет към Тракийския университет, Мария Василева Степанчева - секретар на Асоциацията на българските биволовъди, Танчо Петков Колев - председател на националното сдружение на млеко и месо производителите, Димитър Димитров - представител на овцевъдите, Венцислав Славов - представител на свиневъдите, Д-р Радка Манолова - директор на ОД по БХ,  Мария Боева - началник на Югоизточен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност, Мехмед Зейнел - директор на ОД на ДФ “Земеделие“, Проф. Д-р Стайка Лалева - директор на Земеделски институт - Стара Загора,  Ганчо Цветков Ганчев - координатор на Служба съвети в земеделието и други представители на различните животновъдства в областта.
 
Новосъздадения Консултативен съвет по животновъдство си поставя за цел да осъществява по добра оперативна връзка и координация между структурите на МЗХ и животновъдите, даразпространява сред фермерите полезна информация и да популяризира добри практики по проблемите наживотновъдството. Ще оказва подкрепа на животновъдите, относно възможностите за подпомагане по схемите и мерките от ПРСР през новия програмен период 2014-2020г. Ще разглежда и ще търси решения на казуси, свързани с регионални проблеми.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!