Преди седмица беше учредена Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове. Повече за идеята и целите на асоциацията разказа пред Фермер.БГ председателят ѝ Георги Василев.

 

Г-н Василев разкажете каква е идеята на новата асоциация?
Идеята е да се обединят производители и преработватели на черупкови плодове. Целта е секторът да излезе на светло. Трябва да променим авторитета на орехопроизводителите и да излезем от тази грешна посока, че всички орехопроизводители са хора, които чакат някакви европейски средства и се надяват само на тях.

 

Тъй като за добро или за лошо се насади едно мнение по отношение на мярка Млад фермер, вие ще се борите да покажете добрите страни на това производство?
Абсолютно! Производството на орехи има едни традиции, забравени в България. Това е един плод, който до момента беше отричан, а в същото време е един плод с огромен потенциал и на 100% експортна стока. Орехът има добро минало в Европа и не само. Аз мога да дам един пример със себе си, тъй като съм бенефициент по мярка Млад фермер и успешно развих стопанството си.
[news]

Тоест за вас мярката е успешна?
Да, за мен мярката е успешна. И на учредителното събрание на Асоциацията присъстваха доста млади фермери, също кандидати по мярката - стари, надявам се, че ще има и нови такива за бъдещия програмен период.


По различното е, че тук се обединявате производители и преработватели, което в другите браншове не се забелязва. Как ще работите заедно?
Имаме много идеи. Очакваме също и нови членове. Не случайно асоциацията я кръстихме Организация на черупковите плодове. Искаме да обединим целия сектор черупкови, а не само орехопроизводителите. Ще се радваме да има и нови членове на асоциацията, примерно с лешници и бадеми.
 

Каква структура избрахте, кои са първите ви стъпки, които след това ще предприемете, набелязали ли сте ги сега на първото ви събрание?
Не, не сме успели да ги набележим, но има много неща, върху които да разговаряме. Има си председател на УС, има си УС от 7 души, което е позволено и в рамките на закона за НПО. Имаме много детайли, които трябва да коментираме и които предстоят да бъдат разгледани в бъдеще.

Какъв е потенциалът за това производство в България и неговите възможности, казахте, че е експортно ориентирано производство?
Потенциала все още в България е огромен. С тази година, която измина 2014, реколтата беше много слаба, поради прекомерните валежи в цялата страна. На срещата присъстваха и много млади хора, които са с нови насаждения, а предстои изграждане на още нови насаждения над 2000-3000 дка предполагам в рамките на България, защото само единият от нашите членове предстои да направи над 1000 дка насаждения. Така, че потенциала го има, надявам се да бъде и още по-голям. Търсене също има.
 

И да кажем за пазара и за реализацията на продукцията?
Реализацията може да бъде на цели плодове с черупка, на сухи орехи. Реализацията може да бъде също и чрез преработени орехи – на ядки. И в двете форми орехите имат реализация както в България, така и в чужбина. Орехите ни не отстъпват по качество на френските.


Какви са цените?
Цените варират. Зависи от реколтата в България и не само.

Да кажем към днешна дата?
Към днешна дата орехи в черупка, изкупни цени на преработватели варират от порядъка на 4-4,50 лв на кг. Срещат се както по-високи, така и по-ниски цени в зависимост от качеството. Другата идея, която е по-важна и с която се учреди тази асоциация, това са други проблеми относно сивия сектор при тази култура. Много от хората работят извън всякакви норми, това са предпоставки за кражби, предпоставки за продажба по незаконни начини и методи. Надявам се, че по този начин ще ги преборим.

Вие като асоциация ще направите ли връзка и с Министерството, за да се афиширате като асоциация, която ще защитава интересите на този бранш и да предлагате съответно механизми, с които той да се развива?
Ще се радваме и ще го направим, надявам се да влезем в контакт с Министерството на земеделието и храните, с ДФЗ, с други институции, които са необходими. Надяваме се да поддържаме добри връзки и с останалите асоциации, които са в сектор Земеделие. В същото време ще се опитаме да избегнем хората, които са нереални земеделски производители.

 

Как могат фермерите да ви открият и да станат членове на асоциацията?
Управителния съвет е от 7 човека, не случайно избрахме 7 членен състав. Те са от всички краища на страната, има по един представител най-образно казано, като член на УС. За откриване на клонове е малко силно казано в самото начало, защото сме млада асоциация, но ще го направим за в бъдеще.

 

Къде могат и по какъв начин да се свържат с вас хората, които желаят да членуват в асоциацията?
Тепърва ще направим сайт на асоциацията, при всички случаи ще имаме сайт. В момента заинтересованите могат да се свържат с мен на телефон: 0879463627. Тепърва предстои регистрация, вадене на булстат. Тази среща беше инициирана в с. Голямо Дряново, община Казанлък, където направихме първия национален фестивал на орехите. Тогава колегите, които присъстваха, изявиха желание да направим и втора среща, на която учредихме асоциацията.

Таня БОРИСОВА, Фермер.БГ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!