Към момента по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2020/2021 г. за изплатени 19 813 128 лв., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. 

План ускорява работата на ДФЗ

От тях близо 16 521 512 лв. лв. са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. 

Останалите средства в размер на 542 188.62 лв. са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед. 

ДФЗ изплати и 3 291 616  лв. за възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми изпълнители.

Статистиката за учебна 2020/2021 г. сочи, че по двете схеми са обхванати над 430 хиляди деца, които посещават 3 329 училища и детски градини в цялата страна. Да доставят продукти бяха одобрени 121 заявители – еднолични търговци, търговски дружества, производители и учебни заведения. 

За предстоящата 2021/2022 г. участие по двете училищни схеми са заявили 3 366 учебни заведения с над 430 хиляди деца. Така европейските схеми ще обхванат над 90 % от всички деца и ученици в страната, попадащи в целевата група.