40 младежи на възраст между 15 и 19 години от България и Норвегия разработиха екологични идеи и концепции в Родопите по време на иновационния „Еко лагер“, в село Момчиловци.
 
Проектът е част от започналата в началото на годината образователна инициатива на Джуниър Ачийвмънт България, която има за цел да развива екологичното мислене и зелените идеи у бъдещите предприемачи. Учениците преминаха през процеса на изграждане на бизнес идея, отговорна към околната среда, и създадоха заедно проекти, реализиращи основите на програмата – зелено предприемачество за устойчиво развитие. 
 
На първо място се класира отбор Bee Keeper, който предложи концепция за онлайн платформа за ограничаване загиването на пчелите. Екипът ще разработи сайт, чрез който хора по целия свят ще могат да „осиновяват“ пчели и кошери, като дарявайки в рамките на една година, ще получават специален сертификат. На второ място бе определен отбор Eco Corner, който предложи концепция за еко ресторант, изграден и обзаведен от естествени и рециклирани материали, произвеждащ сам своята електроенергия чрез соларни панели. На трето място се класира екип Eco Gym. Тяхната идея е се създаде фитнес, в който да бъдат поставени фитнес уреди, които дават възможност енергията от механичното движение при тренировка да бъде съхранявана и превърната в електричество.
 
Младежите трябваше да подготвят презентация, за да представят идеята си пред жури, като за целта имаха възможност да ползват помощта и съветите на бизнес консултанти на Джуниър Ачийвмънт България, които притежават опит в зеления бизнес и предприемачеството. В журито на лагера бяха Илиана Лазарова – професионалист в областта на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие и мениджър на иновативната платформа Greenhero, Апостол Дянков – екологичен консултант и експерт по устойчиво развитие и Аглика Йорданова – еколог и млад поддръжник на идеята за устойчиво развитие и автор на статии за GreenHero.
 
По време на състезанието учениците бяха разделени в смесени отбори с по трима участници от България и двама от Норвегия. Участниците трябваше бързо да се сработят помежду си и за кратко време да открият решение на поставения казус. Журито оценяваше представянето на участниците по няколко критерии, като най-голямо внимание се отделяше на това дали идеята е възможно да се реализира и дали са реалистични финансовите планове и каналите за дистрибуция и маркетинг. Други критерии бяха обвързаността с темата, степента на иновация, мащаба на проекта, представянето и структурирането на бизнес идеята, презентационните умения на участниците и адекватните отговори на въпросите на журито.
 
Еко лагерът е част от проекта „Зелено предприемачество за устойчиво развитие“, който продължава до края на април 2015 и се реализира от Джуниър Ачийвмънт България в партньорство с норвежката Ungt Entreprenorskap Sogn og Fjordane. Партньорите по проекта също  ще изготвят доклад с препоръки, насочен към образователните институции в България, в който ще обосноват нуждата практически ориентираното образование по предприемачество и устойчиво развитие да намери своето място в учебните програми.
 
Проектът "Зелено предприемачество за устойчиво развитие" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!