Група метеоролози от САЩ, Китай и Италия, ръководени от Юджиния Калнай, създадоха план за моделиране на климата на пустинята Сахара, който показва, че регионът отново може да стане плодороден, пише списание Science.

Периодите на екстремно високи температури ще се запазят?

В своето изследване учените са предложили да покрият цялата площ на Сахара – над 900 млн. кв. километра, със слънчеви и вятърни електроцентрали. Благодарение на реализацията на мегапроект, ще стане възможно да се произвежда 4 пъти повече енергия, отколкото цялото човечество потребява в момента.

Според учените след разполагане на съответните съоръжения в пустинята над 2 пъти ще се увеличи количеството на валежите. Те на свой ред ще засилят вегетацията на растенията и благодарение на това ще се увеличи растителната покривка в региона.

Учените отбелязват, че гигантските вятърни електроцентрали ще повлияят на движението на ветровете и ще провокират преместване на въздушните маси. Панели със слънчеви батерия ще отразяват слънчевите лъчи и по този начин ще охлаждат повърхността. Според специалисти тези мерки са достатъчни, за да може в пустинята отново да се развива земеделие.

Моделиране на климата може да се приложи и при други пустини на планетата Земя.