Развитието на екологичното и биоземеделието е един от методите по пътя за потигане на високо благосъстояние на българите, според учени от Българската академия на науките (БАН).

„Необходими са ни продукти с висока принадена стойност и нови работни места. Считам, че е важно да развием екологично земеделие при устойчиво управление на природните ресурси. Нашият климат дава прекрасна база за производство, посочи на пресконференция председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров.

Според акад. Воденичаров през последните години „бяха направени грешки – хората бяха прогонени от селата, забравени бяха българските сортове, българските породи животни. „Нуждаем се от едно много добро осмисляне на това как може да използваме ефективно всичко, което ни е дала природата. Туризмът да се превърне в индустрия, свързваща съпътстващите отрасли и производства. Всички тези чудни билки, кални бани, разни минерали - от тях може да се направи една много добра индустрия" – заяви акад. Воденичаров.

На пресконференция „Възгледи за основните национални цели“  учените от БАН представиха три основни национални цели  в развитието на страната ни: Първата е за Духовното развитие на единната българска нация. Втората цел е свързана със създаване на условия за високо благосъстояние на българите. Това, според вижданията на учените, е възможно чрез : ефективно използване на природните суровини до получаването на крайно изделие или продукт; екологично- и биоземеделие, осигуряващо продоволствената ни сигурност при устойчиво управление на природните ресурси; туризмът да се превърне в индустрия развиваща съпътстващи отрасли и производства; натуралните ни продукти да се реализират ефективно, като средства за повишаване качеството на живота; създаване на материали и технологии за изделия и системи с висока добавена стойност. Третата цел е създаване на Нов обществен договор за силна правова българска държава.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!