Гроздето е плод, който първо трябва да грабне окото. Гроздовете трябва да са големи, рехави и с едри зърна.

Проект: Удължават срок по две мерки от лозарската програма

Проф. д-р Мирослав Иванов, един от най-изтъкнатите български селекционери, разказа това днес по време на Открит ден в Института по лозарство и винарство в Плевен, съобщи БТА.

По време на форума стопаните се запознаха с 37 образци - 29 десертни сорта грозде и 8 винени сорта. 

Повечето сортове лози в колекцията са създадени от учените в Плавен, но има и от друг селекционери. Два от сортовете са съвсем нови и са дело на института в Плевен. Те вече утвърдени със заповед на министъра, уточни проф. Иванов. 

Предстои те да бъдат патентовани, за да започне производство на посадъчен материал от тях. Сортът „Миро“ е бял, десертен, а сортът „Йоана“ е розов, безсеменен.

„Гроздето е чарът на плодовете“, подчерта дългогодишният селекционер.

Затова при създаването на нов сорт професорът се стреми преди всичко гроздето първо да грабва окото. 

„Гроздовете трябва да са големи, рехави и с едри зърна. Новите сортове са с такъв потенциал“, каза професорът. 

Той допълни, че в института са създали и група сортове, които издържат на стресови фактори - ниски зимни температури и основните болести, които също са показани в изложбата.

Професорът със съжаление отбеляза, че много малко хора у нас се решават да се занимават с десертното производство.

По думите му причините са комплексни, няма организация, която да защитава интересите на тези производители. Няма и борса, на която да се изкупува тяхната продукция, а в големите търговски вериги у нас трудно се намира българско десертно грозде. 

България е била на първо място в света по износ на десертно грозде през 1965 г., а сега не можем да задоволим нуждите на вътрешния пазар, отбеляза проф. Мирослав Иванов.

Откритият ден, посветен на десертното и винено грозде, събра в института в Плевен много производители и стопани. Представянето завърши с дегустация на грозде и вино.

Институтът по лозарство и винарство в Плевен периодично представя резултати от своята работа във Фейсбук. Наскоро там беше дадена възможност за безплатен достъп до брошури, издадени от неговите експерти. Който желае може да си ги изтегли и разпечата.