За четвърта поредна година ще се проведе станалия вече традиция Национален конкурс за млад фермер. Събитието се организира от евродепутатът Владимир Уручев в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ).

 

Конкурс: Италианците търсят иновационни технологии за агросектора

 

По традиция, победителят в конкурса ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.
 
Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, в което посочват име и данни за контакт, кратко описание на земеделската дейност, както и описание на устойчивите и иновативни практики, които се прилагат в стопанството на младия фермер. Към формуляра за кандидатстване могат да бъдат приложени и допълнителни материали - снимки, интернет страница на стопанството и други.
 
Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство.
 
Селекцията на национално ниво ще се осъществи от жури, определено от евродепутата Владимир Уручев и партниращите организации, в съответствие с критериите за оценка.
 
Срок за подаване на заявленията за участие: 15.05.2019 г. на e-mail: [email protected] с текст „Национален конкурс за млади фермери 2019".
 
Класирането и обявяването на победителите ще се състои на 30 май в Аграрен университет-Пловдив в рамките на Втория Национален форум на младите фермери.