„България е с големи традиции в тютюнопроизводството.  Ценим и подкрепяме  работата на нашите производители и браншови организации“.  Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на среща с изпълнителния комитет на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите – УНИТАБ.
 
 
„Не искаме нищо повече от равнопоставеност на сектор „Тютюн“  с останалите  браншове в Общата селскостопанска политика след 2020 г.“, каза председателят на УНИТАБ Цветан Филев.
 
Той подчерта, че тютюнопроизводителите имат важен принос за приходите в държавните бюджети на страните от ЕС и респективно за финансиране на важни политики като образование и здравеопазване. Изпълнителният комитет на УНИТАБ прие преди ден в София декларация, която беше връчена на министър Порожанов. От асоциацията обясниха, че тя ще стигне и до правителствата на всички държави членки на ЕС.
 
Европейското тютюнопроизводство обединява много малки семейни фирми, като доходите на около 65 000 семейства зависят от тази дейност. Стопанствата често се намират в уязвими райони, така че те са от решаващо значение от гледна точка на социалното свързване, тъй като поддържат заетост и се грижат за земите, изтъква декларацията.
 
Позицията на UNITAB е, че ОСП трябва да се фокусира върху заетостта, достойния живот на земеделските стопани и регионалното развитие. „За да защити европейските земеделски стопани от непостоянството на цените и доходите, ОСП трябва да разполага с адекватни финансови ресурси; обвързаните с производството плащания и специфичните помощи позволяват поддържането на дейностите в някои необлагодетелствани и уязвими райони“, заявява организацията.
 
Декларацията подчертава: „UNITAB категорично се противопоставя на орязването на бюджета на ОСП, който трябва да остане на същото ниво, и призовава да бъдат продължени преките помощи в първия стълб.“ Същевременно, инструментите за управление на кризи и застрахователните системи задължително трябва да бъдат засилени, така че да могат да защитят европейските земеделски стопани от несъстоятелност в случай на природно бедствие или случаи на намаляване на регулацията на пазара.
 
UNITAB настоява министрите на земеделието от ЕС да защитят тютюневия сектор чрез своя съвместна декларация.
Организацията очаква подкрепа за осигуряване на адекватен доход, който за позволява на земеделските стопани да се издържат от труда си, а това е и един от приоритетите, заложени в Комюникето на Европейската комисия относно бъдещето на ОСП. А заетостта е един от централните елементи в нея.
 
„Доброволното обвързано с производството подпомагане трябва да бъде поддържано и разпределено към трудоемки сектори и вериги за създаване на стойност. Инвестиции трябва да бъдат извършвани в сектори, които се считат за стратегически от определени държави членки и региони“, призовава още UNITAB. Необходимо е да се подпомага семейното земеделие и да се гарантира целенасочената подкрепа за семейните земеделски стопанства.
 
Тютюнопроизводителите предупреждават за опасността, която крият някои предложения за международни регулации в сектора.
 
„Ние, като екип в министерството сме солидарни с нелекия труд, който полагате. Темата е много чувствителна за всички страни-членки и трябва да се комуникира много внимателно“, каза още министър Порожанов. Той представи пред УНИТАБ досегашната работа на Съвета на министрите от ЕС по новата ОСП след 2020 г. и приетите заключение на председателството.