Близо 6 5000 тона е прибраният тютюн, реколта 2017 от ориенталската сортова група „Басми“. Над 11 000 тютюнопроизводители очакват три търговски оператора да изкупят реколтата им до края на месец януари 2018 г. Това съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010).
 
 
По данни на НАТ-2010 площите със сортовете „Крумовград“, „Катерини“, „Гръцка басма“ и „Източен Балкан“ възлизат на 5 427 хектара. 
 
„Към средата на октомври предстои да стартира изкупна кампания на ароматната тютюнева суровина, с очакване тя да приключи напълно до края на месец януари 2018 г. Сериозен интерес към ориенталския тютюн проявяват 3 търговски оператора с разрешително за изкупуване от аграрното ведомство, с които земеделските стопани имат предварително сключени договори за производство и реализация на тютюна от настоящата стопанска година“, съобщиха от асоциацията.
 
След края на изкупуването, следва договориране между страните за следващата реколта 2018. Процесът трябва да приключи до края на месец март, за да се спази срокът за вписване в регистър на тютюнопроизводители, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ).