Министерството на земеделието подготвя нормативни промени, за да сложи край на възможността с национални средства да се подпомагат тютюнопроизводители и животновъди, които отдавна са прекратили дейността си. Това каза в интервю за Националното радио министърът на земеделието Десислава Танева.
[news]
Съгласно европейските регламенти държавата подпомага от бюджета си земеделци, които през референтната 2009-а година са били активни. През последните години обаче част от тях са съкратили дейността си и не отглеждат нито тютюн, нито животни, но продължават да вземат субсидии. Министър Танева съобщи, че предложения за промени в наредбите са вече готови: „Като предложим критерии за допустимост и в тези критерии включим запазване на поне същия обем земеделска дейност, както и през 2009-а година за съответния кандидат.“
 
Министър Танева посочи още: Искам само още нещо да допълня и за двете схеми, които са с референтна дата за тютюнопроизводителите и за млечните крави, и двата инструмента са създадени и се прилагат затова, земеделският производител да преориентира дейността си към друг вид дейност. Това е много важно да се знае. Затова беше и тази референтна… това е и философията на правилата. За животновъдите специално този инструмент с референтната дата, тази помощ – национално доплащане на референтен период е една от няколко схеми за подпомагане на животновъдството. Тоест, тя не е основна. Тя е с намаляващ таван. Основната част от подкрепата за сектор „Животновъдство“ за идната 2015 г. ще се получи от обвързаната подкрепа в рамките на първия стълб или директните плащания. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!