„Очакванията на тютюнопроизводителите към новия министър са същите, каквито са били и към предходните 13 министри, с които НАТ-2010 имаше честа да работи от учредяването си през 2010 г досега.

Надяваме се министърът да бъде широко скроен, с еднакво отношение и внимание към всички сектори на земеделието в България, в това число животновъдни, растениевъдни, както и преработвателите на суровини, които се произвеждат в селското стопанство“ коментира за Агри.БГ Цветан Филев, който не само е трети мандат председател на Управителния съвет на НАТ-2010, но и член на Управителния съвет на Българска аграрна камара. 

Той припомни, че като аграрна камара намеренията на нейните учредители са да защитават разнородните интереси на много браншове под една шапка.

Различните сектори да бъдат по-представителни и по-организирани в комуникацията си с Министерството на земеделието, дори и с европейските институции в това число.

„Такава е тенденцията за работа на земеделските браншове в Европейския съюз. Там всички подсектори са обединени, добре представени и успешни като резултати. Това очакваме да се случи и в България, затова е учредена Българска аграрна камара“, каза още Филев. 

От думите му стана ясно, че като специфики всеки един бранш има възможност да работи с Министерството на земеделието, защото „не очакваме овцевъдите да разбират от тютюн, а ние като представители на този бранш да сме експерти по лозята.“ 

Но като идеология се цели различните браншове в земеделието да постигат по-добри резултати по отношение на администриране, финансови инструменти и представителност като цяло

„Като по-специфичен сектор ще комуникираме и индивидуално с екипа от експерти на министерството, както и досега. Такива са модерните подходи на браншовите организации, надявам се това да бъде постигнато и в България“, казва още Филев.