Вече девет години министерството на земеделието, храните и горите прилага много успешно програми за здравословно хранене при децата. Схемите „Училищен плод и „Училищно мляко“ от настоящата учебна година са обединени в единна програма, насочена за изграждане  на трайни навици при децата за здравословно хранене.  
 
 
Раздават се плодове, зеленчуци и мляко, придружено с подходяща информация за техните характеристики  и значението им за здравето. В схемата са включени 3450 учебни заведения и повече от 470 000 деца. Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене. Това каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров по време на конференция на Българското председателство на Съвета на ЕС „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“ в София, съобщиха от агроведомството. 
 
„Възпитаването сред децата, на навици за здравословно хранене, повишаването на качеството на храните и подобряването на техните характеристики, следва да бъдат един непрекъснат и свързан процес“, заяви Димитров.
 
Снимка:МЗХГ
 
Той припомни, че  в скоро време предстои парламентът на Република България да приеме нов закон за храните, чиято основна цел е да гарантира висока степен на защита здравето и интересите на потребителите по отношение на храните.  Наред с общите и специфичните изисквания към храните, в закона са обхванати аспектите, свързани с рекламата на храни и напитки, допринасящи за нездравословен модел на хранене, предназначени за деца.  В училищата и детските градини изискването е предлаганата храна да бъде по БДС или утвърдени стандарти. 
 
Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение. Зам. -министърът на здравеопазването Жени Начева заяви, че именно затова България предлага дискусия по тема, актуална за целия Европейски съюз, чийто акцент е  начинът на хранене при децата.  
 
„Темата за здравословното хранене е изключително важна“, заяви от своя страна директорът на „Обществено здраве, странознание и управление на кризи”, Главна дирекция здравеопазване в ЕК Джон Райън. Той поздрави Българското председателство и очерта като основен приоритет за общите действия на ЕС ограничаване затлъстяването при децата. Райън подчерта ролята на здравословното хранене при превенция на хроничните болести и посочи, че има много начини за контролиране на качеството на храните. По думите му комисията ще спомогне за засилване на националните усилия в тази посока.