Основната цел на цифровизирането на българското селско стопанство и   свързаният с него земеделски бизнес е да го превърне  във високо технологична, устойчива, високо продуктивна и атрактивна сфера от световната икономика, която не само подобрява условията на живот на земеделските стопани, но и на селските райони като цяло. Това е записано в Проект на Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България, публикуван от министерството на земеделието. 
 
 
 
Още през април миналата година министър Румен Порожанов обяви, че започва работа по тази стратегия
 
„Министерство на земеделието, храните и горите следва да бъде органът, който да координира и създаде средата и кадрите за осъществяване на тази визия. То трябва да създаде платформата от високи цифрови технологии, която в унисон да улеснява работата на фермите, да събира и обработва всички данни, необходими за осъществяването на повсеместно прецизно земеделие и животновъдство, и да има инструментите да следи и осигурява доверието в качеството и безопасността на българската хранителна продукция“, е заложено в проекта на стратегията. 
 
 
Цифровата платформа на българското селско стопанство трябва да служи като основа за развитието и усъвършенстването на дейността на земеделските стопани и на услугите на администрацията към тях, позволявайки на всеки, дори нов фермер, да може да извлече максимална полза от цифровизацията.
 
Цифровизацията на българското селско стопанство трябва да спомогне за постигането на конкретни стратегически цели като повишаване на продуктивността и устойчивостта на земеделското производство; подобряване на здравето на хората чрез производството на качествена храна; опазване на околната среда и справяне с предизвикателствата с изменението на климата; увеличаване/разширяване на присъствието на българските продукти на Единния европейски пазар и на световните пазари; стимулиране на интереса и привличане на младите да развиват земеделие;
 
Освен това цифровизирането (дигитализацията) в сектора цели да повиши доходите на земеделските производители, да намали производствените им разходи, да им предостави нови възможности за финансиране, а и не на последно място да подобри  проследяемостта и качеството на произведената продукция с оглед търсенето и изискванията на пазара и потребителите, пише още в документа, които е подложен на обществено обсъждане, като засега няма краен срок, уточниха от министерството за Фермер.БГ. 
 

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!