Съвременните ферми все повече наподобяват информационни центрове: умни датчици анализират почвата, състоянието на растенията и нивото на осветление, системи регулират поливането и внасянето на торове, а човекът в тази среда играе второстепенна роля, пише aggeek.com.

Ферма целогодишно произвежда по 54 т домати седмично


Компютърните системи едновременно обработват големи обеми данни и постоянно се адаптират към условията на развитие на зеленчуците и другите култури.

Една от най-големите компании, посветени на строителството на вертикални ферми, - AeroFarms, използва алгоритми за оценка на типа и интензивността на светлината, съдържанието на хранителни вещества, температурата, влажността и нивото на въглероден диоксид.

На основата на тези сведения компанията създава идеалната рецепта за отглеждане. 

Контролираната среда не се влияе от сезоните и промените във времето. Поради това стартъпът AeroFarms още в самото начало събира 30 реколти за година. Фермата в Нюарк позволява годишно да се прибират над 900 000 кг зеленчуци.

Компанията вече е привлякла 50 млн. долара, като тенденцията е да жъне още популярност.

През февруари стартъпът Bowery Farming, който привлече първоначални инвестиции в размер на 7,5 млн. долара, започна да продава листни зеленчуци в известната търговска мрежа Whole Foods и да ги предлага на ресторанти.

По думите на Ървинг Фейн, ръководител на компанията, тя произвежда 100 пъти повече продукция на един квадратен фут, отколкото една традиционна ферма.

Фермите на Bowery не само са оборудвани с смарт датчици, но са до такава степен автоматизирани, че не е за вярване.

Освен това този тип на производство, преди всичко аквапоника, снижава разходите на вода с 95% и елиминира потребността от пестициди и химикали.