Оправдават се опасенията, че трайното засушаване ще доведе до чувствително по-ниска реколта от маслодаен слънчоглед през тази година, стана ясно от оперативен анализ на аграрното министерство.

Цените на световното зърно се нормализираха

Слънчогледът от новата реколта е 1 708 657 тона или с 9,4% по-малко в сравнение с миналата година. Зърнопроизводителите са получили този резултат от 7 434 845 декара, засети с маслодайната култура. Тези площи са с 1,2% повече от миналогодишните.

Последиците от сушата са най-отчетливи в регистрирания среден добив за страната – 230 кг/декар или с 10,5% под миналогодишния.

Най-високи резултати са постигнали стопаните в Силистренско – 288 кг/декар, показват новите данни на министерството. Средни добиви над 250 кг/декар са отчетени в регионите Монтана, Враца, Русе, Разград и Добрич.

Аграрната статистика отбелязва леко повишение на изкупните цени на слънчогледа. Средната цена се увеличава от 528 лв./тон на 544 лв./тон, което до известна степен ще компенсира по-ниското производство.

По-ниски са и тазгодишните добиви от царевица за зърно. Намалението при тях на годишна база е с 9,1% до 686 кг/декар, показват данни към 24 октомври.

„На този етап продукцията от царевица е с 4,6% повече спрямо отчетената по същото време на миналата година, като по-големият размер реколтирани площи неутрализира понижението на средния добив“, коментират експертите. 

Площите, засети с царевица за зърно тази година, са 4 556 457 декара или с 11% повече от 2018 г. До миналата седмица са ожънати 98%, като прибраната продукция се оценява на 3,067 млн. тона.

Изкупната цена на царевицата се движеше противоречиво през последните седмици, но като резултат изменението й на годишна база е незначително - от 258 лв./тон на 257 лв./тон.

Специалистите обобщават, че продукцията от повечето наблюдавани пролетни култури превишава нивата от миналата година. Сред пролетните култури, чието прибиране продължи през седмицата, най-значителен ръст има производството на шарен слънчоглед, памук и сорго - от 80% до над два пъти. По-умерено е увеличението при пипера, картофите, силажната царевица и ориза.