Цените на селскостопанската продукция в България през последните години бележат спадове и ръстове. При всяка една култура се забелязват определени тенденции, които се ръководят както от вътрешния пазар, така и от световния. Хвърляйки поглед към статистиката, прави впечатление 2012 г. Именно тогава повечето зърнени култури са се предлагали на най-висока цена за разглеждания период от време – от 2009 г. до 2018 г. В споменатата група безусловно влизат твърдата и меката пшеница, царевицата, ечемика, ръжта, соргото и тритикалето.

Очакват спад на средния добив на пшеница с 20-30%

Съществено понижаване на цените спрямо миналите години има при всички култури. Увеличение през първото тримесечие на 2018 г. спрямо цялата 2017 г. откриваме при твърдата пшеница, неолющения ориз, ечемика, овеса, и соргото на зърна.