Кризата с фипронила и отделните огнища на птичи грип, довели до унищожаването на хиляди кокошки и на милиони яйца в ЕС, предизвикаха трайно поскъпване на яйцата в България и в останалите страни-членки на ЕС.
 
 
„Оформилата се през последните 4-5 месеца тенденция на нарастване на цените на яйца за консумация на пазарите на европейските страни се запазва и през ноември“, отчита анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Средната цена на яйцата за консумация - с размери L и M, по данни от центровете за опаковане в България през ноември 2017 г. е с 27,4% по-висока от предходния месец, като достига 168,64 евро/100 кг или 0,199 лева за брой.
 
 
По-малък ръст отбелязва средноевропейската цена. Тя се увеличава с 15% и достига 191,18 евро/100 кг (0,227 лева/брой) същия месец.
 
Изпреварващият темп на нарастване на българската цена на яйцата за консумация допринася за свиване на разликата в цените на двата пазара и от 20% през октомври 2017 г. тя спада на 11,8% през следващия месец.
 
През ноември цената на яйцата е най-висока в Италия – 239,93 евро/100 кг - с 25,5% по-висока от средната за ЕС-28 и с 42,3% по-висока от тази на българския пазар. 
 
Следват Германия (218,49 евро/100 кг), Унгария (217,90 евро/100 кг), Словакия (216,63 евро/100 кг), Полша (215,39 евро/100 кг), Чехия (207, 64 евро/100 кг).
 
Най-ниски остават цените във Великобритания (101,98 евро/100 кг), Естония (120,99 евро/100 кг), Латвия (128,12 евро/100 кг), Ирландия (134,81 евро/100 кг).
 
Цените на яйцата за консумация на едро през ноември 2017 г., сравнени с тези от година по-рано, са значително по-високи и на двата пазара: в ЕС-28 – с 56% (122,59 евро/100 кг) и в България – с 50% (112,63 евро/100 кг).
 
Предоставената от кланиците за бяло месо в страната средна цена на замразените бройлери през ноември 2017 г. показва намаление с 1% спрямо предходния месец до 146,22 евро/100 кг или 2,86 лева/кг.
 
 
В същото време средната стойност в ЕС нараства незначително – с 0,7%, до 182,94 евро/100 кг (3,58 лв./кг). Така разликата между цените на българския и средноевропейския пазари нараства от 18,6% през октомври до 20% през ноември`2017 г.
 
С цена от 319,75 евро/100 кг Кипър изпреварва всички държави-членки по стойност на замразени бройлери за ноември. Тази цена е със 75% над нивото на средната за ЕС и над 2 пъти по-висока от българския пазар.
 
Германия е следващата страна с висока цена - 271 евро/100 кг, след нея са Финландия – 263,68 евро/100 кг, Дания – 245,98 евро/100 кг, Швеция – 237,97 евро/100 кг, Франция – 230 евро/100 кг.
 
През ноември ниски остават цените в Ирландия – 97,68 евро/100 кг, Полша – 126,73 евро/100 кг, Латвия – 143,88 евро/100 кг и България – 146,22 евро/100 кг.
 
В сравнение с предишната година през ноември 2017 г. цената на замразените бройлери, както на българския, така и на европейския пазари е по-висока. По-голям е ръстът на средната стойност за ЕС – с 5% до 174,20 евро/100 кг), докато в България увеличението е с 1%  до 144,87 евро/100 кг.