Цените на суровото мляко ще продължат да растат. Това са предвижданията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). 
 
 
Според експертите това се дължи на по-слабото предлагане и по-високите разходи. Предвид тенденцията за увеличение на производството на сурово мляко на общия пазар, може да се очаква, че ръстът в изкупната цена ще продължи до пролетта на следващата година, но с по-ниски темпове, от около 1% на месечна база, смятат от CAPA.
 
 
По прогнози на САРА, средните цени на дребно на млечните продукти в България през 2017 г. ще бъдат с около 10-12% по-високи отколкото през 2016 година. 
 
Достигнатите в момента цени на дребно на тези продукти в номинално изражение отбелязват нов връх на отчетени ценови нива. В същото време изкупните цени на кравето мляко ще бъдат по-ниски отколкото в предходния периоди - 2012-2014 г.