Прогнозните цени за октомври на тон кланично тегло на говеждото, свинското и пилешкото у нас бележат спад спрямо предходните месеци, сочат данните на Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Очакванията занапред обаче са различни за отделните видове меса.

Кризата с торовете 

Анализаторите отчитат, че цените на говеждото и телешко месо са се покачили до 4635 лв./тон през август, което е най-високото ценово равнище от началото на годината. Увеличението е с 11% спрямо предходния месец и с 8% сравнено с година по-рано. 

САРА: Динамиката на европейския пазар показва възходящ ценови тренд, който се отразява и на цените в България.

Отчетените средни цени на едро на говеждо и телешко месо в ЕС от април насам превишават както равнищата от предходната година, така и средните за периода 2018-2020 г. Увеличението през август е с 10% на годишна база. 

Причините за прогресивния растеж се коренят в повишаващите се европейски котировки, както и в ограничените доставки от трети страни. Намалението на вноса от Великобритания през периода януари –юли 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. е с 39,4%”, заявяват анализаторите.

Цените на едро на свинското месо се задържат относително ниски и през последните три месеца на равнища 3,54-3,56 лв./кг кланично тегло. Въпреки, че тези нива са по-високи от отчетените в началото на годината, те са под равнищата от 2020 г. (-6%) и 2019 г. (-8%). 

САРА: Очакванията са през идните два месеца цените да останат ниски заради високото предлагане в ЕС, което не осигурява предпоставки за развитие на производството в условията на поскъпване на ресурсите. 

През юли и август тон кланично тегло на пилешкото месо също струваше повече, което може да се обясни със силното вътрешно търсене и възстановяване дейностите в туризма и съпътстващите услуги. Увеличението спрямо същите месеци на миналата година е между 11% и 15%. Ценовите равнища през летните месеци на 2021 г. са по-високи и от средните за периода 2018- 2020 г. с 7%. 

Очакванията са през идните два месеца цените на пилешкото месо да се задържат на нива по-високи от миналогодишните около 3,0 лв./кг кланично тегло, но ще бъдат под натиск заради относително ниските цени на предлагане от Полша, които в края на септември падат до 1,14 евро/кг.