За една година цените на селскостопанската продукция са нагоре с 4,2%. В растениевъдството това увеличение е 4,9%, докато в животновъдството почти няма промяна – едва с 0,1%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2020 г. 

Анализ: Субсидиите за животновъдите са нагоре с почти 50% за година

Спрямо 2019 г. най-високо е скочила цената на маслодайния слънчоглед (13,1%). След него се нареждат бяло главесто зеле (9,8%), винено грозде (9,2%), царевицата за зърно (5,8%), мека пшеница (5,7%).

На другия край на класацията със срив в цените за една година са лавандула (-29,4%), картофи (-12,5%), краставици (-8,0%), домати (-1,5%), ечемик (-1,0%). 

През третото тримесечие на 2020 г. цените на живите животни остават без промяна спрямо 2019 г.

По-евтино се търгуват свине (-0,3%), кози (-3,4%) и бройлери (-0,8%). За сметка на това обаче поскъпват едрият рогат добитък (2,7%) и овцете (4,6%).

Цените на продуктите от животновъдството също се запазват почти без промяна. Тук фактор е непроменената цена на кравето мляко и по-евтините кокоши яйца за консумация (-2,3%) спрямо 2019 г. Донякъде те се компенсират от увеличение в цените на овчето мляко (4,1%) и козето мляко (3,5%). 

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо 2019 г. поскъпват и някои продукти и услуги за текущо потребление в селското стопанство. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал (5,5%), ветеринарномедицинските продукти (3,4%) и фуражите (2,2%). 

За сметка на това обаче се отчита спад в цените на електроенергията и горивата (-15,3%), минералните торове (-5,3%) и продуктите за растителна защита (-0,9%).