През изминалата седмица средните цени за страната на рафинираното слънчогледово олио на едро и на дребно в по-малките магазини бележат леко понижение спрямо предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети се повишава.

Износът на България за трети страни се увеличава с 15%

По области, цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата в страната варират от 1,73 лв./литър в Плевен, до 2,22 лв./литър в Смолян. В осем области се отчита седмично понижение на ценовите стойности, достигащо до 4,7% в Бургас, докато в други четири продуктът поскъпва в рамките на 0,5% - 5,2% в Пловдив. В резултат, средната цена на едро за страната намалява с 0,5% на седмична база, до 2,02 лв./литър.

По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) през наблюдавания период цените на олиото в по-малките търговски обекти са средно с 0,05 лв./литър по-високи от тези в големите супермаркети, като разликата достига до 0,40 лв./литър в Търговище. В десет области цените на продукта в ДТО са с до 0,29 лв./литър в Благоевград по-ниски от тези в големите търговски вериги.