608 лв./тон е цената на слънчогледа в България през декември, сочат данните на САПИ, публикувани в доклад на земеделското министерство. По данни на САПИ, средната изкупна цена на слънчогледа за периода септември – ноември 2014 г. е с около 3% по-висока спрямо същия период на предходната маркетингова година. Настоящият сезон стартира при средна изкупна цена за м. септември 2014 г. от 512 лв./тон, с около 13% по-ниска спрямо предходния месец, но все пак с 4% над нивото отпреди една година. През м. октомври средната изкупна цена остава без промяна, а през следващите два месеца се отчита постепенно покачване до средно 551 лв./тон за м. ноември и 608 лв./тон към средата на м. декември, отразяващо тенденцията на световните пазари. 
 
От доклада става ясно, че през първите три месеца на 2014/15 маркетингова година изкупните цени на маслодайния слънчоглед в страната се движат малко над нивата отпреди една година, под влияние на прогнозите за свиване на световното производство на слънчоглед спрямо предходната година. Все пак, стойностите остават съществено под високите нива, наблюдавани през пазарната 2012/13 година, поради високото глобално предлагане на маслодайни семена за втора поредна година.
 
Българските износни цени се доближават максимално до международните котировки, след като през голяма част от изминалата 2013/14 година ги надхвърляха. По предварителни данни на НСИ, в началото на маркетинговата 2014/15 година се наблюдава понижение на експортните цени на слънчоглед, FOB българско черноморско пристанище, от средно 507 щ. д./тон за м. септември 2014 г. до средно 390 щ. д. за м. октомври 2014 г. Докато през първия месец цената все още е малко над нивото отпреди една година (с 3 щ. д./тон), през м. октомври тя вече е с 13% по-ниска на годишна база.
 
Експертите от МЗХ очакват, че през следващите няколко месеца може цените на слънчогледа на международните пазари ще бъдат подкрепени от прогнозите за намаление на световното производство на слънчоглед през маркетинговата 2014/15. Все пак, котировките вероятно ще продължат да се движат съществено под високите нива от сезон 2012/13 година, тай като глобалното предлагане на слънчоглед се предвижда да остане на сравнително високо за последните години ниво, а общото предлагане на маслодайни семена - дори да надхвърли миналогодишния рекорд.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!