Цените на ечемика и двата вида пшеница – хлебна и фуражна се покачват. Това са забелязали от министерството на земеделието, който в оперативния си анализ посочват, че към 15 август 2018 г. ръстът е от 1,7% до 5,2 процента. Което в числа за хлебната пшеница е 328 лв./тон за предходната седмица (8 август) до 345 лв./тон към 15 август. 
 
 
При ечемика цената към тази дата е 291 лв./тон, отчитат от министерството. 
В същото време цената на царевицата спада на седмична база с 2,6 на сто. 
Средно за страната, изкупните цени на слънчоглед и рапица се задържат на нивата от предходната седмица – т.е. 609 лв./тон.
 
 
Сравнявайки с аналогичния период на 2017 г., изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна) и ечемик нарастват с между 17,8% и 26,8%. Миналата година по това време цената на тон хлебна пшеница е била 272 лв./тон. 
Царевицата и слънчогледът също поскъпват на годишна база, но много по-слабо - респективно с 3,1% и 0,5%. Единствено рапицата се изкупува на по-ниска цена от миналогодишната, с 3,7%.
 
Иначе общият износ на пшеница през Пристанище Варна1 от началото на пазарната 2018/19 година до момента възлиза на 555,9 хил. тона (в т. ч. 49,3 хил. тона през последната седмица), като изостава с 3,3% спрямо аналогичния период на 2017 г., се посочва в оперативния анализ. 
 
При липса на експорт както през изминалата седмица, така и през същия период на предходната година, годишните изменения при износа на ечемик и рапица през порта се запазват съответно: намаление с 82,5% и увеличение с 87,3%. Към момента не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!