Средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната като цяло остават близки до нивата от предходната седмица. По-съществено отклонение, в посока надолу, се отчита само при средната цена на дребно на охладено пиле в големите супермаркети.
 
 
По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) предлагането на замразено пиле на тържищата в страната е в ценовия диапазон от 2,66 лв./кг в Ямбол до 4,60 лв./кг в Добрич. В четири области се регистрира седмично повишение на стойностите в рамките на 2,3% - 4,2%, най-значително в Бургас и Плевен, докато в други три е налице понижение с между 1,2% и 3,8% Монтана). В резултат, средната цена за страната се покачва с 0,3% на седмична база, до 3,76 лв./кг.
 
По области, търговията на едро с охладеното пиле е в ценовите граници от 3,95 лв./кг - Велико Търново и Търговище, до 4,96 лв./кг Благоевград. Изменение на стойностите спрямо предходната седмица се регистрира единствено в Благоевград – понижение с 0,6%, което не се отразява на средната цена за страната и тя остава 4,51 лв./кг.