Пазарът на тютюн у нас през последните 10 години е динамичен и изпъстрен с предизвикателства. Статистическите данни на НСИ създават ясна картина за променливостта на цените на сортовете тютюн.

За новата ОСП: Субсидиите трябва да покриват равен дял от разходите

При сорт „Ориенталски“ тази година – поне по данни за първото тримесечие, цената на тон е достигнала 5858,67 – най-високата за разглеждания период. Предишното й най-високо ниво е от 2016 г., когато тон „Ориенталски“ тютюн се е продавал за 5509 лв. Годината с регистрирана най-ниска цена на тон е 2014-та – 3949 лв.

При „Виржиния“ се забелязва колебание на цените на ниво около 3500 лв./тон. Най-ниска е била цената на този тютюн през 2009 г. – 2750.78 лв. За плавен растеж не може да става дума. Цената на тон „Виржиния“ през 2015 г. например е 3583 г. След това две последователни години се понижава. Тази тенденция спира през 2017 г. – 3877 лв./тон.

С тютюн „Бърлей“ нещата стоят по сходен начин, ако се има предвид, че най-ниската му цена на тон е била отново през 2009 г. – 1945 лв. Следват три последователни години на ръст на цената. През първото тримесечие на 2018 г. се търгува за 3200 лв./ тон.