Цените на млякото в Белгия, Люксембург, Дания, Франция, Германия и Холандия през последните 6 години възлизат от 32 до 35 цента за кг, докато разходите за производството на млякото са достигнали 41-46 цента за кг, пише DairyNews.ru.

Храните вдигнаха инфлацията през септември

По данни на Европейския съвет за млякото, средният разрив за пет години между издръжките за производството и цената на млякото възлиза на 14% в Дания и 27% в Белгия и Франция.

Ситуацията в стопанствата на ЕС остава хронично под напрежение. Предстоящата зима се свързва с ръст на разходите в това число и поради недостатъчното количество фуражи.

В Германия през юли само 80% от издръжката за производство на мляко е била покрита от цената, апрез април показателят е възлизал на 78%. През януари - 88%.

През юли тази година разходите за производство на 1 л краве мляко в Германия възлизат на 43,2 цена. Средната цена на млякото в същото време е достигнала 34,5 цента.Фермерите за пореден път призовават властите в ЕС да се осигурят условия за стабилно съществуване на млечния пазар в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС.