По информация на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) средната цена на едро на брашното за страната отбелязва понижение спрямо предходната седмица.
 
По тържищата в страната цените на продукта са в диапазона от 0,60 лв./кг в Пловдив и Стара Загора, до 1,05 лв./кг в София. В седем от областните центрове се отчитат седмични ценови изменения в границите от -7,7% - Пловдив, до +9,6% в Ловеч, предимно в посока надолу. Това води до понижение на средната цена за страната с 1,3% на седмична база, до 0,78 лв./кг.