Цените на царевицата в световен мащаб може чувствително да се повишат през стопанската 2018-2019 г. във връзка с глобалното намаляване на запасите втори пореден сезон, прогнозира холандската Rabobank – международна банка и компания за финансови услуги.
 
 
Котировките на царевицата на борсата в Чикаго ще бъдат значително по-високи в сравнение с 2016-2017 г. и с 2017-2018 г., когато цената на един бушел - мярка за обем, която в САЩ е равна на 35.24 литра, се движеше около 4 долара. Поскъпването се обяснява с очакванията за глобално намаление на резервите с 18% до 168 млн. тона, съобщи Agrimoney.
 
 
 
„Намалението на запасите е свързано със съкращаване на засетите и реколтираните площи в ключовите страни-производители, а също така с растящия интерес на етаноловата промишленост към тази култура. В САЩ, например, площите, засети с царевица, може да намалеят в периода 2018-2019 г. с 0.5 млн. акра до 89.9 млн. акра в полза на меката пшеница. Освен това, предварителните прогнози сочат, че площите в Аржентина може да се намалят с 200 хил. хектара във връзка с увеличаване на соевите култури“, смятат анализаторите.
 
Понижението на запасите се обяснява и с намаляването на световното производство на царевица през стопанската 2017-2018 г. в най-големите страни-производители, като САЩ, Украйна и Мексико.
 
Американският етанол, който се получава от царевица, се радва на голямо търсене от страна на Китай, което беше подпомогнато и от чувствителното поевтиняване на щатския долар през изминалата година.