Какво се случва на зърнения пазар у нас и на каква цена върви изкупуването на зърнено-маслодайните култури от новата реколта, дава информационен обзор на Министерството на земеделието. Данните са актуални към 17 септември.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Пшеница 

Общият ресурс, с който страната разполага към 17 септември, е 7 307 548 тона, от които произведени количества – 7 159 748 тона, и преходен остатък – 147 800 тона.

Средната изкупна цена на хлебната пшеница продължи с повишението си и бе на ниво от 424 лв./тон при 420 лв./тон за предходната седмица. 

Средната цена за месец септември към момента е 422 лв./тон при средна цена от 320,00 лв./тон за същия месец на 2020 г. 

Средната цена на фуражната пшеница бе на ниво от 409 лв./тон при 408 лв./тон за предходната седмица.

Средната цена на френската пшеница, доставена на Руан, бе 244,33 евро/тон при 242,50 евро/тон за предишната седмица. Повишението има и на украинската пшеница с 12,5% протеини от 298 на 302 долара/тон. Същото бе положението при средната ФОБ цена на руската пшеница с 12,5% протеини, която нарасна от 300,33 на 304,67 долара/тон.

Ечемик 

Общият ресурс от ечемик, с който страната разполага, е 700 761 тона, като производството е 698 761 тона, а преходният остатък – 2 000 тона.

Средната изкупна цена на фуражния ечемик се повиши от 346 на 348 лв./тон. Средната цена за септември към момента е 347 лв./тон при ниво от 278,25 лв./тон към същия период на 2020 г.

Средната цена на френския фуражен ечемик, доставен на Руан, остана на ниво от 224,33 евро/тон. Средната ФОБ цена на украинския фуражен ечемик бе 258,83 долара/тон при 256 долара/тон за предишната седмица. 

Рапица 

Общият ресурс от рапично семе у нас е 385 041 тона, от които производство – 376 364 тона, внос – 2 377 тона, и преходен остатък – 6 300 тона.

Средната цена на рапицата остана на ниво от 980 лв./тон. Средната цена за септември към момента е 980 лв./тон, като спрямо година по-рано е била 721,50 лв./тон.

Повишението при средната цена на френската рапица ФОБ Мозел продължи, достигайки 586,33 евро/тон при 579,83 евро/тон за предходния период. Същото бе положението и при ФОБ цената на украинската рапица, която бе 684,17 долара/тон при 682,50 долара/тон за предишната седмица.

Царевица 

Общият ресурс от царевица в страната по предварителна информация е 754 657 тона, включително производство от 552 226 тона и преходен остатък от 202 431 тона.

Повишението в средната цена на царевицата продължи и тя бе на ниво от 411 лв./тон при 405 лв./тон за предишния период. Средната цена за септември към момента е 408 лв./тон, като година по-рано тя е била 289,50 лв./тон.

Средната цена на френската царевица, доставена на Бордо, остана на ниво от 222 евро/тон. Намаление имаше в средната ФОБ цена на украинската царевица, която бе 262,50 долара/тон при 264,50 долара/тон за предходната седмица.

Черен маслодаен слънчоглед

Общия ресурс от маслодаен слънчоглед по предварителна информация е 1 126 776 тона, като производството е 934 853 тона, а преходният остатък – 191 923 тона.

Спрямо седмица по-рано средната изкупна цена на черния маслодаен слънчоглед се увеличи – от 932 на 942 лв./тон. Средната цена за септември към момента е 937 лв./тон, като за същия месец на 2020 г. е била 692,50 лв./тон.

Средната цена на френския маслодаен слънчоглед, доставен на Сен Назар, се повиши от 533,50 на 538,33 евро/тон. Украинското слънчогледово олио върви по 1 293,33 долара/тон при 1 260,83 долара/тон за предишната седмица.