Дълги години фермерите се стремят да отглеждат оптимални сортове или хибриди, ръководейки се от каталози на производители на семена, съвети на агрономи и др. В момента технологиите и в частност изкуственият интелект може да изтласка човешкия фактор на заден план, съобщава agropages.com.

Ново поколение село изграждат в Холандия

Университетът Вашингтон, САЩ, получи грант в размер на 100 000 долара, за да проведе изследвания върху възможностите на уникална технология, използваща изкуствен интелект при избора на хибрид или сорт, с който може да се постигне максимална реколта в рамките на конкретни стопанства и сезон.

Създаването на хибрид и пускането му на пазара е продължителен и ресурсоемък процес. За да се оцени доколко успешно ще се развиват семената, каква е устойчивостта им към болести и вредители, какъв е потенциалът за реколта, често са необходими 7-8 години.

Привличайки изкуствен интелект в процеса, ние можем да разработим цифров модел, който позволява да се намали времето за определяне на характеристиките на новия хибрид и да го пуснем на пазара, казва Сяо Ян, водещ консултант в Climate Corporation.

В момента много се говори за персонализирана медицина. Това е персонализирано селско стопанство. Ние можем да съберем много голям масив от данни, които да използваме в опита си да изясним закономерностите. Ако знаем последните, можем да предлагаме персонализирани препоръки на всеки фермер, допълва професор Роман Гарнет от университета Вашингтон.

Изкуственият интелект ще определя полезните за постигане на желаните цели данни.

Особеността на тази технология е, че изкуственият интелект не просто използва наличните данни, но и се учи в процеса на изследване, отбелязва Роман Гарнет.

Ученият допълва, че първоначално ще бъде създаден компютърен модел. Ако той проработи, фермерите ще разполагат с опции, съобразени с индивидуалните условия, в които развиват стопанствата си.