Нова браншова оргранизация, защитаваща интересите на месодайното животновъдство, ще бъде учредена след дни. Идеята е на двете ключови организации в сектора - Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) и Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ). 
 
 
Те ще бъдат и домакини на срещата за учредяване на първата браншова камара в сектор животновъдство, която има за цел и амбиция да обедини, защитава, помага и организира своите членове. Събитието ще се състои на 8 май, от 11:00 ч. в хотел „Земята и хората“, в София, съобщиха от АРМПГБ за Фермер.БГ.
 
По време на събранието ще бъдат избрани ръководните органи, както и първия ръководител на новата структура.
 
„Идеята за създаването на новата браншова организация е продиктувано, както от многобройните проблеми в сектора, така и от нуждата за търсене и организиране на продажби на елитните месодайни животни и продукцията от тях. Нашата цел е да обединим целия животновъден сектор, като започнем с говедата под селекционен контрол. Затова и каним всички фермери да вземат участие в събитието и да се присъединят към новата структура, без значение дали преди са членували някъде. По този начин ще имаме по-голяма представителност и ще успеем да въведем стандарт и ниво за продукта „месо“, коментираха двете асоциации.
 
 
През изминалия месец НАМГБ и АРМПГБ проведоха своя анкета за бъдещето на месодайното говедовъдство в страната. Автор на проучването е ас. Стефан Генов, преподавател катедра "Аграрна икономика" в Икономически университет - Варна. Целта на анкетата беше да се определи групата от хора, които се занимават с месодайно говедовъдство, като се характеризират стопанства в това направление и се направи райониране. От анкетата могат да се направят сумарни изводи за професионалната насоченост на фермерите, участвали в анкетата, техните интереси, планове и знания относно месодайното говедовъдство.
 
 
Проучването приключи на 21 април, като предстои всички данни да бъдат обобщени. И двете асоциации са категорични, че получената информация ще се използва, като аргументация при създаването на стратегическия план за месодайното говедовъдство в България в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., но и като инструмент за защита интересите на сектора.
 
Снимка: jgarethp, DeviantArt
 
В анкетата е засегната и темата за браншови съюз на месодайните животни. На въпроса: „Бихте ли членували в подобна структура?“. От всички анкетирани 61.5% са отговорили с „Да“, 36.5% смятат, че това зависи от условията на този съюз и 2% категорично не биха участвали в камарата.
 
Другият въпрос, свързан с новата структура е „Какви дейности биха ви привлекли, за да участвате в тази браншова организация?“. Тук участниците имаха възможност да посочат повече от един отговор. Ето и резултатите:
 
78% от всички участници посочват, че камарата трябва да защитава интересите на говедовъдите пред държавните органи. 77% са посочили като отговор „организиране на общи продажби, включително и износ“. На трето място се наредба обмяната на опит между членове и специалисти. 66% от анкетираните са посочили това, като важно условие. 60% са избрали, като важна част при избора им за участие в подобна организация консултирането със специалисти по различни въпроси, свързани с месодайното говедовъдство.
 
На последно място, с около 50% всеки, остават отговорите, като достъп до технологична информация и административна помощ.