Приемането на национални стратегии за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) е важно условие за продължаване на финансирането на земеделието в Европейския съюз. Стратегиите трябва да бъдат изпратени в най-кратък срок в Комисията по земеделие в Европейския парламент. Всяко едно предложение ще бъде разгледано внимателно, казва евродепутатът Момчил Неков, цитиран от euranetplus. 
 
 
„Борбата за финансирането на земеделието в новия програмен период тепърва предстои“,  отбелязва Момчил Неков и припомни необходимостта от по-скорошно изготвяне на национална стратегия за всяка страна-членка. 
 
„Аз съм против този национален подход, тъй като знаем какво се получава през текущия програмен период и през предходния със средствата. Как те отиват в определени джобове, как земеделието става все по-монокултурно. Ние се откъсваме от традиционните български отрасли“, каза Неков. 
 
Той припомни, че 30% от бъдещата ОСП минимум трябва да отиват за агроекология. 
„От тази гледна точка се получава така че хем от една страна се увеличават ангажиментите по ОСП, хем от друга страна се намаляват средствата. 
ПРСР се бори с обезлюдяването на селските райони и оставането на хората по места, за да може да се развива местния поминък, напомни той. 
 
„Парите оттам ще се вземат и ще се пренасочат в други сектори като сигурност и  миграцията в ЕС. Звучи ли логично да се вземат едни пари, които помагат за борбата с вътрешната миграция от селата към градовете, за да се борим с друга миграция. Тези доводи аз ще се радвам да ги чувам и от министерството на земеделието по време на съветите на ресорните министри“, каза Неков.  
 
Евродепутатът приканва дискусиите да приключат и предложенията на национално ниво да бъдат изготвени още през октомври, за да има време за разглеждането им, тъй като до март 2019 година трябва да бъде постигнато общо споразумение за финансирането през новия период. Необходимо е земеделците да са по-активни и да знаят, че всяко предложение ще бъде посрещнато с внимание.