Три страни членки на Европейския съюз трябва да възстановят общо 102 млн. евро на Европейската комисия от европейските фондове за селско стопанство в рамките на така наречената процедура за уравняване на сметките, съобщиха от Европейската комисия. Това са Гърция, Ирландия и Словения. 
 
Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на направените разходи. Държавите-членки отговарят за изплащането на проверка на разходите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), а от Комисията се изисква да гарантира, че държавите-членки използват правилно средствата.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!