Селското стопанство е единственият икономически сектор в страната, в който се наблюдава спад на произведения Брутен вътрешен продукт (БВП) от началото на тази година до края на второто тримесечие.
 
 
Това стана ясно от Месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерството на финансите. Анализът представя основните макроикономически показатели на страната и се подготвя от специалистите в Дирекция „Икономическа и финансова политика“ на министерството.
 
Аграрният сектор отчита през 2017 г. ръст на произведения БВП на годишна база в размер на 8,9%. Този показател е двойно по-висок от отчетените в индустрията (4,1%) и в сферата на услугите (3,9%). Най-силни за селското стопанство миналата година са били третото и четвъртото тримесечие, когато ръстът на произведения в сектора БВП е бил съответно 9,0% и 10%.
 
От началото на тази година обаче се наблюдават признаци на рецесия. За първото тримесечие на 2018 г. е отчетен спад на БВП в селското стопанство с 0,6% на годишна база, а през второто тримесечие негативният процес се задълбочава, като спадът достига 2,0% в сравнение със същия период на предишната година. Причините за това изглежда са изцяло вътрешни за сектора, доколкото макроикономическите показатели не предполагат такова намаление.
 
Източник: Министерство на финансите
 
Като цяло БВП на страната се увеличава през първото тримесечие на тази година с 3,5%, а през второто - с 3,2%. Вътрешното потребление се очертава като основен двигател на този процес. При него е отчетен изпреварващ растеж на годишна база - с 6,1% през първото тримесечие на тази година и със 7,7% през второто тримесечие.
 
Данните за увеличаването на БВП на национално равнище изглеждат окуражителни за развитието на страната като цяло. Стоките и услугите, произведени у нас през 2015 г., се оценяват на 88,575 млрд. лв. Данните за 2016 г. показват 94,130 млрд. лв., за 2017 г. - 101,042 млрд. лв., а за тази година прогнозата на Министерството на финансите е за 108,141 млрд. лева.