Влошават се някои от основните икономически показатели на селското стопанство в България, стана ясно от предварителните отчети за второто тримесечие на тази година, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Брутният вътрешен продукт (БВП), създаден в аграрния сектор в периода април-юни 2018 г. е едва 745 млн. лв. или с близо 100 млн. лв. под сумата за същите месеци на 2017 г., когато е отчетен аграрен БВП в размер на 843 млн. лв. Спадът е с близо 12%.
 
В същото време националният БВП се е увеличил на годишна база от 24,149 млрд. лв. през второто тримесечие на 2017 г. на 25,913 млрд. лв. през същия период на тази година.
 
За тревожна тенденция свидетелстват и данните за темпа на растеж в икономическите сектори в страната. Селското стопанство е единственото от общо десет икономически направления, за което НСИ отчита отрицателни темпове на растеж  на годишна база в продължение на четири последователни тримесечия – от юли 2017 г. до края на юни 2018 г.
 
Резултатът е, че икономическата роля на селското стопанство в икономиката на страната намалява. Делът на сектора в БВП през второто тримесечие на 2017 г. е бил 3,5%, докато през същия период на тази година вече е 2,9%. Налице е спад на дела на аграрния бизнес в Брутната добавена стойност (БДС). През второто тримесечие на 2017 г. този показател е бил на равнище 4,1%, докато за същото тримесечие на тази година е 3,3%.
 
 
Особено зле изглеждат нещата с производителността на труда в селското стопанство. През второто тримесечие на 2018 г. НСИ отчита 1095,20 лв. брутна добавена стойност на един зает в сектора или едва 2,70 лв. брутна добавена стойност за един отработен човекочас. 
 
Година по-рано стойностите са били съответно 1165,30 лв. БДС на един зает в селското стопанство и 2.90 лв. брутна добавена стойност за един отработен човекочас.
 
Неравностойното положение на селското стопанство личи особено ясно при сравнение с производителността на труда в промишлеността и в сектора на услугите. По предварителни данни за второто тримесечие на 2018 г. производителността на труда в индустрията е в размер на 7219,70 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16,80 лв. за един отработен човекочас.
 
В сектора на услугите всеки зает е произвел средно 6328,20 лв. брутна добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 15,20 лв., сочат данните на НСИ за второто тримесечие натази година.