Народни представители от ГЕРБ и БСП са разтревожени от избиването на стотици овце и кози в село Кости, община Царево, предприето заради откритото огнище от чума по дребните преживни животни.
 
 
В деловодството на парламента са постъпили три въпроса към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов във връзка с кризисната ситуация в бранша в района на границата с Турция, както и за действията, предприети от Българската агенция по безопасност на храните  (БАБХ).
 
Депутатите от ГЕРБ Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Диана Саватева, Ася Пеева и Галя Василева отбелязват, че на 26 и 27 юни тази година е предприето унищожаване на две стада от дребен преживен добитък в района на село Кости, община Царево. Тези мерки са предприети по силата на заповед на изпълнителния директор на БАБХ, която обаче е издадена един ден по-късно – на 28 юни.
 
„Общият брой на убитите и обезвредени животни е близо 400“, констатира писменият въпрос. Депутатите допълват, че селото е в отдалечен и обезлюден район на Странджа, в който възможностите за препитание на хората са силно ограничени.
 
„Местните хора са силно притеснени, още повече, че преди години в региона имаше огнище на шап, което доведе също до принудително унищожаване на цели стада. Констатираното сега заболяване и предприетите мерки ограничават още повече възможностите на малкото хора в работоспособна възраст в тази част на Бургаска област да развиват животновъдство и да имат свой бизнес“, изтъкват шестимата депутати от ГЕРБ.
 
По думите им, един от въпросите, които най-често се обсъждат сега в цялата община Царево и съседната община Малко Търново е дали в световен план има алтернатива на умъртвяването на всички животни в 3-километров радиус около огнището на зараза.
 
„Предприетите мерки засягат също така и млекопроизводители в цялата Бургаска област, което ще се отрази на производителността и пласирането на продукцията, ще доведе до пропуснати ползи“, констатират депутатите.
 
 
Те поставят редица въпроси пред министър Румен Порожанов: Какво представлява болестта? Как беше установена в посочения район на Странджа? Установен ли е източникът на заразата и механизмът на заразяване, и най-вече как ще бъдат обезщетени собствениците на животни? Какви са мерките за предотвратяване на щетите и срокът на прилагането им, за да се стопира опасността от появата на зараза впоследствие? Възможно ли е допускане на ваксиниране на животни само в пограничните райони?
 
Парламентарен въпрос заради кризата с чумата по дребните преживни животни е внесъл и депутатът от БСП Николай Тишев. Той акцентира върху предприетите от БАБХ – Бургас, мерки за умъртвяване на почти 400 овце и кози в село Кости, въпреки че заразените животни са били само две.
 
„След като нормативната уредба позволява няколко възможности за реакция при откриване на зараза, считате ли, че предприетата крайна мярка за избиване на животните е адекватна на действителната ситуация и как оценявате действията на БАБХ и БАБХ - Бургас в конкретния случай?“, пита Николай Тишев.
 
Той припомня, че животновъдите в Странджа преживяха масово умъртвяване на животни през 2011 г., заради шап, след което беше открита и зараза от син език, а сега се случва евтаназия на животни заради чума. 
 
„Как могат да продължат да се занимават хората на Странджа с животновъдство, ако при всяка болест, която се появи, директно се пристъпва към избиване на животните - при положение, че има възможност за ползване на ваксини, лекарства, поставяне под карантина за определен период и т.н.“, пита още депутатът.
 
 
Неговите колеги от левицата Димитър Стоянов и Тодор Байчев са внесли друг писмен въпрос до министъра за тревогите на местните фермери, свързани с масовото унищожаване на домашни животни от представители на БАБХ, поради случаите на чума.
 
В своя въпрос депутатите обръщат внимание на „множество публикации, които изразяват формираното негативно обществено мнение, свързано с предприетите действия от страна на БАБХ, водещи до унищожаване на поминъка им, а оттам - и до допълнително обезлюдяване на Странджа планина“.
 
Димитър Стоянов и Тодор Бойчев молят за отговор в коя лаборатория и кога е установен щамът на чумния вирус, а също и извършена ли е проверка дали това не са антитела.
 
Двамата депутати искат също конкретна информация къде се унищожават мъртвите животни – в екарисаж или чрез загробване, както и съгласувано ли е това с МОСВ? „Колко още животни ще бъдат унищожени и в кои населени места? Защо държавата не предприема мерки за изолиране на заразените и болните животни? Защо не е извършена имунизация на животните в този район? Какви мерки предприема МЗХГ за недопускане на подобни случаи?“, питат още Димитър Стоянов и Тодор Бойчев.
 
Програмата на парламентарния контрол предвижда земеделският министър Румен Порожанов да даде устни отговори на поставените въпроси до 13 юли в пленарната зала.