Tрактористи, водачи на селскостопански машини, механици на земеделскa техника и работници за селското и горското стопанство са сред търсените професии на пазара на труда в момента. Това става ясно от трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта в началото на месец март. 
 
Шест от проведените в началото на месец март единадесет трудови борси са общи – в градовете Павликени, Търговище, Две могили, Мездра, Тервел и Оряхово. 56 работодатели представиха дейността на фирмите си пред повече от 600 търсещи работа лица и обявиха 276 свободни работни места в сферата на строителството, селското стропанство, промишлеността и услугите. Търсещите работа лица имат възможност да избират различни позиции в зависимост от изискваната квалификация и образование за длъжността – тракторист, водач на селскостопански машини, механик на земеделски машини, шофьор на товарен автомобил, полевъден работник, пазач, монтажник кабелни комплекти, работник в строителството, енергетик, техник, сезонен работник в горското стопанство, машинен оператор в производството на пластмасови изделия, общ работник, машинен оператор, продавач-консултант, барман, сервитьор, печатар, медицинска сестра, лаборант, шивач и др. 
 
Пет специализирани трудови борси се проведоха през първата половина на месец март 2016 г. Четири от тях са в сферата на селското стопанство – в градовете Левски, Искър и Никопол, а борсата в Тутракан е ориентирана в сферата на селското и горското стопанство. 69 работодатели от аграрния и горския сектор обявиха близо 130 работни места за длъжностите общ работник, полевъд, бригадир, домакин, тракторист, механизатор, полевъден работник, шофьор на товарен автомобил, работник строителство, хлебар, водач на селскостопански машини, заварчик, ел. техник, механик земеделска техника, работник стопанство със смесени култури, монтьор, работник поддържане на сгради, продавач-консултант и др. Интерес към предложенията за работа в сферата на селското и горското стопанство проявиха повече от 200 търсещи работа лица.
 
Петата трудова борса, проведена в Поморие, е специализирана в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. 25 работодатели от бранша обявиха 393 свободни работни места за позициите камериер, сервитьор, готвач, помощник готвач, работник в кухня, пиколо, барман, администратор и др. Борсата посетиха повече от 150 търсещи работа лица.
 
През месец март 2016 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на общо 30 трудови борси. До края на месеца ще бъдат организирани още 19 трудови борси – 11 общи и 8 специализирани.