Преди дни на посещение в Тракийски университет – Стара Загора бяха ректорът на Истанбулския университет проф. д-р Yunus Söylet и деканът на Ветеринарномедицински факултет проф. д-р Hallil Gunes.

На официална церемония в ректорския кабинет, проф. дсн Иван Станков, ректор на Тракийски университет и проф. д-р Yunus Söylet, ректор на Истанбулския университет сложиха подписите си под договор за сътрудничество между двете образователни институции в областта на научната дейност, образованието, културата, академичния обмен и обмена на студенти.

Този договор насърчава съвместната научноизследователска и обучителна дейност на двата университета. В рамките на взаимоизгодни интереси ще се обменя и споделя опит в образователните практики между преподаватели и студенти, ще се осъществяват и съвместни научни проекти между учените от различните професионални направления.

Подписването на този договор е от изключително значение, тъй като Истанбулския университет е най-големият в РТурция – със 100000 студенти и специалности във всички научни области. Ректорът на университета проф. д-р Yunus Söylet се ползва с изключително голям авторитет в научните среди и институционалната държавна власт.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!