Топлинният стрес при млечните крави. Това бе една от темите, които експертите от Областната комисия по животновъдство в Бургас разсискаха с представители на Националния център за професионално обучение и компетентност към Тракийския университет.
 
Демонстрационният ден се проведе във фермата на Вангел Лолов, в село Екзарх Антимово, Карнобатско, съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“ в Буграс.
 
 
Въпреки моментното застудяване, топлинният стрес при млечните крави остава една от горещите теми на лятото.
 
Експертите запознаха животновъдите с това как да минимизират ефектите от топлинен стрес върху животните. Стана ясно, че повишената честота на дишане, обилното изпотяване, увеличения прием на вода, понижения прием на фуражи, са фактори в поведението на животните, които показват наличие на топлинен стрес и водят до влошени качествени показатели и добив на млякото, както и проблеми с оплождането. Лекторът сведе до знанието на фермерите мерките, които могат да облекчат състоянието на животните при топлинен стрес: осигуряване достъп до чиста питейна вода, задължително осигуряване на пасищата в сенчести места за подслон в най-горещите часове от деня, скъсяване разстоянието между обора и доилната зала; по възможност изтегляне доенето в по-късните часове на деня, охлаждане на животните, както на тялото, така и копитата, чрез водна мъгла, водно огледало, вентилатори и балансирано хранене, с увеличен прием на минерали.
 
 
Друга, също толкова интересна тема, разисквана на събитието бе диагностика на доилното оборудване.
 
Чрез преносима система за диагностика на доилно оборудване експертите показаха на фермерите как спазването на добрите практики, по време на доене, са от решаващо значение за по-висок млеконадой, производството на по-качествено мляко и намаляване на процента маститни крави. 
 
 
Фермерите, чрез визуализиране на данните, получени от диагностиката на доилното оборудване в доилната зала на фермата на Вангел Лолов, нагледно видяха дали правилно са подготвени животните преди доенето, времето, през което те са подложени на предояване, какво е нивото на вакуума и неговите колебания - дали пулсаторите работят правилно.  Извършената диагностика на доилното оборудване показа, че във фермата на Вангел Лолов не се наблюдават промени в бимодалната крива на млеконадоя, т.е. спазени са изискванията на добрите практики по време на доене.